A l e x a n d r  S k a l i c k ý  s t . – fotograf  / publicista  / památkář


Profil © COPYRIGHT Alexandr Skalický st.  2010  

fotograf a publicista


narozen: 7. září 1932 v Praze


Fotografuje soustavně od roku 1956 se zaměřením na fotografii výtvarných objektů, architektury a uměleckých památek. Od roku 1960 fotografuje portréty. Od roku 1977 fotografuje konceptuální umělecké fotografie. Od padesátých let publikuje texty o výtvarném umění, uměleckých památkách a kultuře vůbec. Publikované materiály ilustruje vlastními fotografiemi.


He has been photographing systematically since 1956 specializing in works of art, architecture and artistic monuments. Since 1960, he has been photographing portraits. Since 1977, he has been making conceptual artistic photographs. He has been publishing articles about painting, plastic arts, artistic monuments and architecture in general since the fifties. The articles are illustrated with his own photographs.


// Studium:

l/ Akademie výtvarných umění v Praze 1952–1953 ve všeobecné škole prof. Vlastimila Rady
2/ Konzervatoř fotografie v Hradci Králové 1985–1987 u prof. Jána Šmoka


// Ocenění:

,,Cena Jože Plečnika“, 3. října 2019. Za celoživotní přínos v oblasti Památkové péče.


// Členství:

Asociace profesionálních fotografů České republiky, roky 2000–2006 včetně.


// Zastoupení ve sbírkách:

Severočeské muzeum Liberec
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Moravská galerie v Brně
Archiv Moravské galerie v Brně
Muzeum moderního umění Olomouc
Slezské zemské muzeum Opava
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově. „Fond Alexandr Skalický st. “
(Fotografie, evidenční karty, pasporty památek, mapy, kresby ad.)
Slovenská národná galéria Bratislava.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Národní filmový archiv Praha
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Státní Okresní Archiv v Náchodě


// Samostatné výstavy:

1978 – Podoby Jadranu, SKP v Náchodě
1991 – Aranžované fotografie a portréty, společně s Josefem Istlerem, fokalky.
                  Státní galerie výtvarného umění v Náchodě – „Malá výstavní síň“
1993 – Muzeum východních Čech v Hradci Králové, společně s Josefem Istlerem, fokalky. (15. 11. 1993 – 8. 1. 1994.)
1997 – Státní galerie výtvarného umění v Náchodě. Fotografie z let 1977–1997 (25. 4. – 22. 6. 1997.)
1999 – Galerie „Dům U Jonáše“ v Pardubicích (3. 4. – 30. 4. 1999.)
1999 – Výtvarné centrum CHAGALL Ostrava, Galerie na schodišti (1.11. – 31. 12. 1999.)
2001 – Severočeské muzeum Liberec (30.1. – 11. 3. 2001.)
2002 – Galerie umělecké fotografie v Moravské Třebové (5.4. – 25. 5. 2002.)
2003 – Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. (11. 7. – 17. 8. 2003.)
2008 – Městská knihovna v Náchodě. Autoportréty a vzpomínky 1948 – 2008. (1. 12. 2008 – 31. 1. 2009.)
2013 – Městská knihovna v Náchodě. „Hra s ohněm“, fotografie z let 1982–1994. (2. 5. – 31. 5. 2013.)
2014 – Fotografická galerie FIDUCIA, Moravská Ostrava. „Koncept nižšího svěcení“. (26. 5. – 25. 6. 2014.)
2014 – Městská knihovna v Náchodě. „Trojúhelník v krajině“, foto1983. (1. 7. – 31. 7. 2014.)
2014 – Městská knihovna v Náchodě. „Pražské Ateliér y sedmdesátých let“. (31. 7. – 30. 8. 2014.)
2015 – Městská knihovna v Náchodě. „Magické ruce“, foto z roku 1986. (4. 5. – 30. 5. 2015)


// Kolektivní výstavy:

1980 – JKP v Hlinsku – Výtvarné Hlinecko, fotografické portréty 1980
1980 – Architektonická fotografie Brno, FA VUT v Brně
1981 – JKP v Hlinsku – Výtvarné Hlinecko, fotografické portréty 1981
1982 – JKP v Hlinsku – Výtvarné Hlinecko, fotografické portréty 1982
1983 – JKP v Hlinsku – Výtvarné Hlinecko, fotografické portréty 1983
1984 – JKP v Hlinsku – Výtvarné Hlinecko, fotografické portréty 1984
1984 – Skupina STOPY, Dům kultury v Ostrově nad Ohří
1985 – JKP v Hlinsku – Výtvarné Hlinecko, fotografické portréty 1985
1985 – Skupina STOPY, Výstavní síň Fotochema v Hradci Králové
1985 – FOTOGRAFIE 85, Kino 70 v Novém Městě nad Metují
1986 – FOTOGRAFIE 86, SKP v Náchodě
1986 – Fotografická skupina STOPY, SKP v Náchodě
1987 – FOTOGRAFIE 87, Kino 70 v Novém Městě nad Metují
1988 – Výstavní síň FOTOCHEMA v Hradci Králové
1988 – PORTRÉT 88, OKS v Domažlicích
1988 – FOTOGRAFIE 88, Městské muzeum v Broumově
1989 – FOTOGRAFIE 89, Kino 70 v Novém Městě nad Metují
1989 – Salon Československé fotografie, PKO JF Praha (3.7. – 8. 9. 1989)
1990 – FOTOGRAFIE 90, Městské muzeum v Jaroměři
1990 – Poezie ve fotografii 1990, OKS v Písku
1990 – Poezie ve fotografii 1990, MKS Mirovice
1990 – Poezie ve fotografii 1990, ZK JITEX v Portyči u Písku
1991 – FOTOGRAFIE 91, Kino 70 v Novém Městě nad Metují
1991 – Náchodský výtvarný podzim 1991, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě
1991 – JKP v Hlinsku – Výtvarné Hlinecko, fotografické portréty 1991
1992 – Jaroměřské výtvarné jaro 1992, Muzeum a galerie v Jaroměři
1992 – Náchodský výtvarný podzim 1992, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě
1993 – Náchodský výtvarný podzim 1993, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě
1996 – Náchodský výtvarný podzim 1996, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě
1997 – Výstava k 100. výročí Jiráskova gymnázia v Náchodě, Městská knihovna v Náchodě
1997 – Náchodský výtvarný podzim 1997, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě
1998 – Náchodský výtvarný podzim 1998, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě
1999 – Náchodský výtvarný podzim 1999, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě
2000 – Sharjah Arts Muzeum, Sharjah – United Arab Emirates
2000 – Náchodský výtvarný podzim 2000, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě
2001 – Náchodský výtvarný podzim 2001, Galerie výtvarného umění v Náchodě
2002 –Architektura – Asociace fotografů, Galerie Jaroslava Fragnera v Praze
2002 – Náchodský výtvarný podzim 2002, Galerie výtvarného umění v Náchodě
2003 – Náchodský výtvarný podzim 2003, Galerie výtvarného umění v Náchodě
2005 – Náchodský výtvarný podzim 2005, Galerie výtvarného umění v Náchodě
2006 – Náchodský výtvarný podzim 2006, Galerie výtvarného umění v Náchodě
2007 – Náchodský výtvarný podzim 2007, Galerie výtvarného umění v Náchodě
2012 – ELEMENT F. Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století. Moravská galerie Brno, Pražákův palác. (6. 12. 2012–3. 3. 2013.)
2017 – Okamžité chrámy. Muzeum umění Olomouc. (2. března – 11. června 2017.)// O autorovi:

1/ Salón československé fotografie 1989. 150 let vynálezu fotografie (kat. výst.), Svaz českých výtvarných umělců, Praha 1989.
2/ Alexandr Skalický st. , Jak jsem fotografoval národního umělce Jana Baucha, PANORAMA. Časopis klubu přátel výtvarného umění v Praze, 1989, č. 2, s. 10–11.
3/ Anna Fárová – Stanislav Máslo, Josef Istler, fokalk – Alexandr Skalický, fotografie (kat. výst.), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod 1991.
4/ rb [Jan Raba], Aranžované fotografie Alexandra Skalického, Náš čas XXXIII, č. 50, (14. prosince 1993), s. 5.
5/ Miloš Florián, Fotodokumentace nemovitých památek na okrese Náchod, Náš čas XXXVI, č. 29, (16. července 1996), s. 5.
6/ (red.), Z výstav vybíráme. Alexandr Skalický fotografie 1977–1997. DOMOV XXXVII, č. 6, 1997, s. 60.
7/ Alexandr Skalický st. , Jak jsem fotografoval výtvarníky, Náš čas XXXVII, č. 19, (13. května 1997), s. 4.
8/ Pavel Baňka, Fotografie Alexandra Skalického, Náš čas XXXVII, č. 16, (22. dubna 1997), s. 5.
9/ Pavel Baňka, Fotografie Alexandra Skalického, Ateliér X, 1997, č. 13, (26. 6. 1997), s. 7.
10/ Pavel Baňka – Ludvík Baran – Miloš Florián – Alexandr Skalický, st, Alexandr Skalický fotografie 1977– 1997 (kat. výst.), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod 1997.
11/ Ludvík Baran, Svár snů a skutečnosti v tvorbě Alexandra Skalického. Výběr fotografií vytvořených 1977–1997, Noviny Náchodska VI, č. 96, (24. dubna 1997), s. 17.
12/ Ludvík Baran, O svobodu vědění, Bydlení XIX, 1998, č. 3, s. 66 – 67.
13/ Věra Matějů, Jak jsem fotografoval výtvarníky. Fotografie Magazín, 1998, č. 4, s. 38–39.
14/ Alexandr Skalický ml.: Náchodská knihovna představená prestižní edici (recenze publikace), Noviny Náchodska VIII, č. 145, (středa 23. června 1999), s. 17.
15/ Miloš Florián: Dům U Jonáše nabízí prohlídku fotografií Alexandra Skalického. In: PARDUBICKÉ NOVINY, r. 8, č. 79, (sobota 3. dubna 1999), s. 7
16/ Břetislav Cihlář: Objektivem Alexandra Skalického. In: MORAVSKOSLEZSKÉ NOVINY SVOBODA, (pátek 27. října 2000).
17/ Miloš Florián, Alexandr Skalický se vyjadřuje pečlivě připravenými fotografickými soubory, Noviny Náchodska X, č. 27, (čtvrtek 1. února 2001), s. 18.
18/ Miloš Florián, Alexandr Skalický – fotografie 1990–2000. Ostrava, Výtvarné centrum Chagall, výstava 1. 11. – 31. 12. 2000, Ateliér XIV, 2001, č. 6, (22. 3. 2001), s. 6.
19/ Alexandr Skalický st. , Nezávislý fotograf a publicista vypovídá: „Proč a jak fotografuji“, Noviny Náchodska X, č. 27, (čtvrtek 1. února 2001), s. 18.
20/ Libor Tampier: Předkrmem asijské lahůdky jsou fotografie v mezipatře. In: LIBERECKÝ DEN , (31. 1. 2001)
21/ Blanka Lamrová – Rostislav Švácha, Architektura (kat. výst.), Asociace českých fotografů v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, Praha 2002.
22/ Alexandr Skalický st.  (medailon fotografa, AF ČR), Foto-Video VI, leden–únor 2002, s. 72–73.
23/ (red.), Kdo je kdo: Alexandr Skalický, památkář a nezávislý fotograf, Noviny Náchodska XI, č. 46, (23. února 2002). Víkendová příloha č. 8, s. 16.
24/ Alexandr Skalický ml.: Krajina českého baroka v publikaci italského nakladatelství (recenze publikace). In: NOVINY NÁCHODSKA , r. 11, č. 4, (sobota 5. ledna 2002), s. 17
25/ Daniela Havlíčková: Dvě výstavy v Galerii výtvarného umění. (Havlíčkův Brod.) In: CESTA VYSOČINY, č. 28, (úterý 15. 7. 2003)
26/ Jan Sommer: Fenomén barokních kostelů na Broumovsku. In: MONUDET – nové publikace srpen 2004. (Recenze.) Internet, Praha, 08 – 05
27/ Roberto Gamba, Semplicitá e decoro. Alexandr Skalický sr., Otakar Novotný, Casa Bartoň a Náchod. Alinea, Firenze, 1999 (recensioni.), Costruire in laterizio , 2004, num. 102, Novembre/ Dicembre, s. 74.
28/ Roberto Gamba, Tipologia ecclesiastica in Boemia. Giovanni Denti, Alexandr Skalický sr., Paesaggi barocco boemo. Alinea, Firenze, 2001(recensioni), Costruire in laterizio , 2004, num. 102, Novembre/ Dicembre, s. 74.
29/ Ladislav Hladký, Alexandr Skalický se vydal po stopách vývoje zajímavých náchodských památek (recenze monografie), Noviny Náchodska XIII, č. 213, (sobota 11. neděle 12. září 2004), s. 10.
30/ Alexandr Skalický ml., Wenkeův dům v Jaroměři obdivovaný kulturní Evropou (recenze monografie), Noviny Náchodska XIII, č. 91, (17. dubna 2004), s. 16.
31/ Alexandr Skalický ml., Publikace Krajina českého baroka doputovala z Itálie do Čech (recenze monografie), Noviny Náchodska XIII, č. 155, (4. července 2004), s. 10.
32/ Karel Kuča, Skalický Alexandr st. NÁCHOD. Soupis a popis památek. Náchod 2003, Muzejní a vlastivědná práce/ ČASOPIS SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ, 2005, XLIII/ CXIII, č. 1, s. 62–63.
33/ Alena Malá (ed.), Slovník Českých a Slovenských výtvarných umělců 1950–2005, XIV, (sh–sr), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2005, s. 133–134.
34/ Oldřich Vaňura, Osobnost a dílo Alexandra Skalického. Životní a umělecká pouť jednoho fotografa, ZPRÁVY PAMÁTKOVÉ PÉČE LXVII, 2007, č. 1, s. 68–71.
35/ Rostislav Švácha – Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění (VI/2) 1958–2000, Academia, Praha 2007, s. 998.
36/ Zdeněk Šesták, Alexandr Skalický st. , fotograf a publicista, PANORAMA. Členský věstník spolku Klubu přátel výtvarného umění, Praha 2008. s. 9.
37/ (red.) Zahrady a vily manýrismu, Alexandr Skalický st. , Bulletin Česká komora architektů XVI, 2009, č. 3, s. 16.
38/ Zahrady a vily manýrismu, Alexandr Skalický st.  In: ART FORUM 0254419504 (internet 14. 9. 2009).
39/ Milan Šilhan: Zahrady a vily manýrismu. In: KN, knižní novinky, č. 19, 2009, roč. VIII s. 26,27
40/ Alexandr Skalický st.  – Historické zahrady jsou atraktivní téma. (Rozhovor.) In: www.portálknihy.cz (internet 16. 10. 2009)
41/ (red.) Zahrady a vily manýrismu v souvislostech (recenze publikace). In: DĚDICTVÍ KORUNY ČESKÉ, č. 1, r. XIX, 2010, s. 2. Časopis Nezávislé památkové unie v Praze
42/ Alexandr Skalický st. , Byl jsem v ofsajdu české kultury. Vzpomínky sběratele moderního umění a nezávislého fotografa a publicisty (1), PANORAMA. Členský věstník spolku Klub přátel výtvarného umění v Praze, 2010, s. 18–20.
43/ Alexandr Skalický st. , Byl jsem v ofsajdu české kultury. Vzpomínky sběratele moderního umění a nezávislého fotografa a publicisty (2), PANORAMA. Členský věstník spolku Klub přátel výtvarného umění v Praze, 2011, s. 28–30.
44/ Aleš Fetters, Eva Koudelková: Zanechali stopu. Osobnosti kultury v Náchodě. Nakladatelství BOR, Liberec, 2013. S. 156./Alexandr Skalický (7. 9.1932), fotograf, publicista, památkář./
45/ Jiří Pátek, Poetika konceptu nižšího svěcení, Host XXIX, 2013, č. 8, s. 7 a další.
46/ Jiří Pátek, Alexandr Skalický st.  Koncept nižšího svěcení (katalog výstavy). Fotografická galerie FIDUCIA, Ostrava 2014, edice FGF, sv. 31.
47/ Lubomír Slavíček, heslo Skalický Alexandr, in: Lubomír Slavíček (ed.), Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v Českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800–2008) , svazek 1–2, Praha 2016, s. 1312–1313.
48/ Jiří Pátek, Alexandr Skalický st.  Nepasuje do kánonu, Foto VI, 2017, č. 31, s. 78–81.
49/ Jiří Pátek, Sestup bílé čáry, Art & Antiques , č. 12+1 (prosinec 2017, leden 2018), s. 72–74.
50/ (Red.), Alexandr Skalický st.  Alexandr Skalický dovršil pětaosmdesáti let (medailon). In: RODNÝM KRAJEM , č. 55, 2017, s. 64. Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků.
51/ Jan Čížek, Bibliografie prací Alexandra Skalického st. In: STOPAMI DĚJIN NÁCHODSKA 16. Sborník Státního okresního archivu Náchod. Náchod 2018, s. 379–421.
52/ Karel Kuča, Alexandr Skalický st. : Historismus a secese v Náchodě v letech 1890–1918. ZPRÁVY PAMÁTKOVÉ PÉČE 2019/79, číslo 1., str. 93. Rubrika: Recenze, bibliografie.
53/ Jiří Pátek: Koncept nižšího svěcení: Jedna z podob československé fotografie 70. a 80. let minulého století. In: Bulletin Moravské Galerie v Brně č. 82/2020. S. 32–45. Vydala Moravská Galerie v Brně 2020.
54/ Jiří Pátek: ALEXANDR SKALICKÝ, Sestup bílé čáry (Konceptuální fotografie 80 let) PRAHA, Tomáš Pospěch, PositiF, Praha 2022.
55/ Jiří Machalický, Sbírka Alexandra Skalického, s. 5. Marcela Rusinko, Alexandr Skalický, s. 8, 9. In: Katalog aukce. Aukční dům ZEZULA, Brno. Sbírka Alexandra Skalického a další vybraná díla Českého výtvarného umění. Květen 2022 (28. 5. 2022), 70. aukce. Brno, 2022.
56/ Marcela Rusinko – Jiří Pátek (ed.) – Alexandr Skalický st.  Útěcha Bydlením. Život Soukromého sběratele za železnou oponou. Tomáš Pospěch, PositiF, Praha 2022


// Televizní pořady o autorovi:

1/ Fotograf Alexandr Skalický.
In: ČESKÁ TELEVIZE/ČT2/ pořad „ARTE FAKTA“. Vysíláno 21. 9. 1999 ve 21.35 hod a 26. 9. 1999 v 10.00 hod. Režie Tomáš Petráň
2/ Fotograf Alexandr Skalický.
In: ČESKÁ TELEVIZE/ČT2/ , Brno, pořad „REVUE SALON“. Vysíláno 23. 7. 2002 ve 23,15 hod., 25. 7. 2002 ve 2.55 hod. a 27. 7. 2002 v 12.05 hod. Režie Karel Fuksa
3/ Ve dveřích je Arnošt Goldflam.
In: ČESKÁ TELEVIZE/ČT2/ , pořad „Ve dveřích je Arnošt Goldflam“, nedocenění umělci podruhé. ČT2, Brno, dne 28. 10. 2003, opakování 31. 10. 2003 a 2. 11. 2003. Režie Karel Fuksa, Arnošt Goldflam.
4/ Fotograf Alexandr Skalický.
In: ČESKÁ TELEVIZE/ČT2/ , pořad „KULTURA v REGIONECH“. Vysíláno na ČT1 dne 30. 4. 2006 v 6.25 hod. ČT2, dne 4. 5. 2006 v 14.00 hod. Režie Karel Fuxa


// Spolupráce s Českou televizí:

1/ „ŠUMNÝ NÁCHOD“. Pořad české televize ČT2, rok 2000, režie Lipus R., scénář Vávra D. a Lipus R. Odborný poradce pořadu, Alexandr Skalický st. 
2/ „KRAJINY ZEMĚ“ (10/10), Vzpomínky na biblický ráj. Německý dokumentární cyklus, pořad české televize, program ČT1 a ČT2, listopad 2004. Odborný poradce pořadu, Alexandr Skalický st. 


// Bibliografie vlastních prací:1956

1/ Zlepšíme okresní muzeum.
In: NOVÝ ŽIVOT , č. 11 ze dne 10. 3. 1956
2/ Ethické hodnoty v díle Rembrandta van Rijn (strojopis). Proslov na zahájení výstavy faksimile Rembrandtových kreseb v Broumově v roce 1956. Archiv autora textu


1957

3/ Čínská kulturní tradice a její malířství (strojopis). Proslov na zahájení výstavy čínského malířství v Broumově
v roce 1957. Archiv autora textu.
4/ V Broumově.
In: NAŠE VLAST, č. 3, r. 5, 1957, s. 35


1958

5/ Navštivte Broumov ve Hradeckém Kraji.
In: Vlastivědný propagační leták v Broumově, vydal MNV v Broumově v roce 1958
6/ Minuty v Rumunsku (reportáž).
In: NOVÝ ŽIVOT , na pokračování číslo 41– 45, 1958
7/ Madona z broumovského kláštera z roku 1420, její mistr a kořeny slohu.
In: HRADECKÝ KRAJ 1958 (sborník), s. 149–156. Krajský dům osvěty ve Hradci Králové 1958
8/ BROUMOVSKO a Broumov. (Strojopis 19 stran z roku 1958.) Nepublikováno, archiv autora
9/ Národopisné sbírky Okresního muzea v Broumově.
In: ČESKÝ LID , č. 3, r. 45, 1958, s. 235
10/ Příchod Rusů do Broumova 1813 viděný očima J. M. Ludvíka.
In: ZPRAVODAJ Okresního muzea v Broumově 1958, s. 31–34
11/ Výzva k zakládání Národní gardy na Broumovsku v roce 1848.
In: ZPRAVODAJ Okresního muzea v Broumově 1958, s. 28–29
12/ Ukřižování z Otovic u Broumova.
In: ZPRAVODAJ Okresního muzea v Broumově 1958, s. 20–27


1959

13/ 75 let Karla Beila.
In: ZPRAVODAJ Okresního muzea v Broumově 1959, s. 71
14/ Lidová Architektura na Broumovském okrese.
In: ZPRAVODAJ Okresního muzea v Broumově 1959, s. 61–71
15/ Nález mincí v Broumově.
In: ZPRAVODAJ Okresního muzea v Broumově 1959, s. 42–44
16/ Police nad Metují a okolí (recenze).
In: ŽIVOT BROUMOVSKA, r. 1, č. 1, ze dne 3. 10. 1959
17/ Středověká malba a plastika na Broumovském okrese.
In: HRADECKÝ KRAJ 1959 (sborník), s. 87–97. Krajský dům osvěty ve Hradci Králové 1959


1960

18/ Bibliografie historie Broumovského výběžku do roku 1960 s dodatky. Strojopis 40 stran, nepublikováno.
Archiv autora textu


1961

19/ Police nad Metují, město a okolí (recenze).
In: VÝCHODNÍ ČECHY 1961 (sborník), s. 409–412. Krajské středisko Státní památkové péče v Pardubicích 1961
20/ Historie stávky broumovských textiláků.
In: NOVÝ ČAS, č. 16 ze dne 19. 4. 1961


1962

21/ Nález mincí v Broumově.
In: NUMISMATICKÝ SBORNÍK ČSAV, Praha 1962, s. 324, 325


1963

22/ Proslov na zahájení výstavy SKUPINY 5 (Kodym, Ducháč, Marek, Bergr, Macháň).
Dům umění ve Hradci Králové 1963 (strojopis). Archiv autora textu


1966

23/ Zážitek z díla Jana Baucha.
In: Katalog výstavy malíře Jana Baucha v Muzeu B. Němcové v České Skalici (3. dubna – 9. května 1966).
24/ Dílo Jana Baucha. Proslov na zahájení výstavy malíře Jana Baucha v Muzeu B. Němcové v České Skalici, 3. dubna 1966 (strojopis). Archiv autora textu


1968

25/ Ukázka byrokratického postupu.
In: NOVÝ ČAS, roč. 9, 17. července 1968


1970

26/ Sbírka keramiky v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici. Nepublikováno, 40 stran strojopisu a kresby,
březen 1970. Archiv autora textu


1977

27/ Jan Bauch.
In: PANORAMA, č. 3, 1977, s. 14. Časopis Klubu přátel výtvarného umění v Praze


1978

28/ K osmdesátinám Jana Baucha.
In: PANORAMA, č. 6, 1978, s. 12, 13. Časopis Klubu přátel výtvarného umění v Praze


1980

29/ Černobílé poselství Jiřího Kodyma.
In: ČESKOSLOVENSKÝ VOJÁK, č. 5, 1980, s. 36, 37
30/ Tvorba Josefa Ducháče. Proslov na zahájení výstavy Josefa Ducháče v Teplicích nad Metují v říjnu 1980, (strojopis). Archiv autora textu
31/ Zdeněk Sklenář – učitel a mág českého moderního manýrismu.
In: PANORAMA, č.3/4, 1980, s. 50–52 a č. 5, 1980, s. 31, dodatek. Časopis Klubu přátel výtvarného umění v Praze


1981

32/ Stodola plná fantasie (Vladimír Preclík).
In: DOMOV, č. 4, 1981, s. 25–28


1982

33/ Znovu oživený mlýn.
In: DOMOV, č. 4, 1982, s. 25–27
34/ Nad tvorbou Josefa Lieslera.
In: PANORAMA, č. 4, 1982, s. 7–9. Časopis Klubu přátel výtvarného umění v Praze


1983

35/ Sochařská tvorba malíře (Jan Bauch).
In: ČESKOSLOVENSKÝ VOJÁK, č. 11, 1983, s. 12, 13
36/ Sbírka lidových keramik a fajánsí v Muzeu B. Němcové v České Skalici.
In: ČESKÝ LID , č. 3, 1983, s. 175
37/ O jednom podkroví na malém městě (Anna Sládková).
In: DOMOV, č. 6, 1983, s. 8–10


1984

38/ O ptácích, kteří nelétají (Pravoslav a Jindřiška Radovi).
In: DOMOV, č. 4, 1984, s. 19–22. Text M. Nyklová, foto A. Skalický


1985

39/ Chalupa v Dobřanech.
In: DOMOV, č. 1, 1985, s. 11–13
40/ Dílo Věry Liškové.
In: UMĚNÍ A ŘEMESLA, č. 1, 1985, s. 27–29
41/ Pravoslav a Jindřiška Radovi.
In: ČESKOSLOVENSKÝ ARCHITEKT, č. 14, r. 31, 1985, s. 8
42/ Deset úspěšných let Vladimíra Suchánka, (Bibliofilie V. S. 1974–1984).
In: ZPRÁVY SPOLKU SBĚRATELŮ A PŘÁTEL EXLIBRIS, č. 1, 1985, s. 10 –12


1986

43/ Zámecký park v Ratibořicích.
In: DOMOV, č. 3, 1986, s. 27, 28
44/ Zahrádka pro radost.
In: DOMOV, č. 4, 1986, s. 32–34
45/ Na okraj jednoho domu.
In: DOMOV, č. 4, 1986, s. 39–42. Text M. Nyklová, foto A. Skalický


1987

46/ Tvorba sochaře Františka Štorka.
In: ČESKOSLOVENSKÝ ARCHITEKT, č. 3, r. 33, 1987, s. 8
47/ Mlýn v Pekle.
In: DOMOV, č. 5, 1987, s. 35, 36. Text M. Nyklová, foto A. Skalický


1988

48/ Jubileum náchodského fotokroužku.
In: NOVÝ ČAS, č. 45, r. 29, 1988, (9. října 1988)
49/ Umělecká tvorba Jiřího Kodyma. Strojopis, 11 stran, nepublikováno, archiv autora textu.
50/ Ironie architekta Gustava Peichla.
In: ARCHITEKTURA ČSR, r. XLVII, 1988, č. 6, s. 16


1989

51/ Jak jsem fotografoval národního umělce Jana Baucha.
In: PANORAMA, č. 2, 1989, s. 10, 11. Časopis Klubu přátel výtvarného umění v Praze
52/ Ikonografie broumovského kláštera.
In: NÁCHODSKO OD MINULOSTI K DNEŠKU. Sborník 3/1989, s. 154–163. Okresní muzeum v Náchodě, Náchod 1989
53/ Modernizace venkovské chalupy.
In: DOMOV, č. 6, 1989, s. 43–45


1990

54/ Rekonstrukce historického domečku.
In: DOMOV, č. 1, r. 30, 1990, s. 25–27
55/ Roky můj názor nezměnily.
In: NOVÝ ČAS, roč. 30, č. 1, 1990 (3. ledna 1990), s. 3
56/ Patří k české krajině. (Stav památek lidové architektury.)
In: POCHODEŇ, č. 92, r. 79, (20. dubna 1990)
57/ Kde se čas zastavil. (Fotografické medailony na hřbitovech.)
In: MAGAZÍN POCHODNĚ, č. 222, r. 79, dne 22. a 23. září 1990, s. 6


1991

58/ Fotografické portrétní a figurální medailony umístěné kolem roku 1900 na hřbitovech.
In: ZPRAVODAJ, informační bulletin, č. 2, r. 2, únor 1991, s. 1, 2. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, Hradec Králové 1991
59/ Ctnosti kašen a vodotrysků.
In: ZPRAVODAJ, informační bulletin, duben, r. 2, 1991. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, Hradec Králové 1991
60/ Čtyři dopisy od malíře Františka Kavána.
In. ZPRAVODAJ, září/říjen, r. 2, 1991. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, Hradec Králové 1991
61/ Restaurovaná stodola v Praze.
In: DOMOV, č. 4, r. 31, 1991, s. 33–36
62/ Přívětivé údolí.
In: DOMOV, č. 5, r. 31, 1991, s. 31–33
63/ Kouzlo znovu objevených lidových betlémů.
In: DOMOV, č. 6, r. 31, 1991, s. 6, 7
64/ Villa d´ Este, zahrady a fontány.
In: ZPRAVODAJ, listopad/prosinec, r. 2, 1991. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, Hradec Králové 1991
65/ Lidové betlémy z Broumovska.
In: ZPRAVODAJ, červenec/srpen, r. 2, 1991. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, Hradec Králové 1991
66/ Kostely „broumovské barokní skupiny“.
In: NÁŠ ČAS, č. 52, r. 31, (31. prosince 1991), s. 1, 4
67/ PhDr. Stanislav Brandejs – historik našeho kraje.
In: BROUMOVSKO, č. 4, r. 5, 1991, s. 3
68/ Kdo podpoří záchranu Dientzenhoferových kostelů na Broumovsku?
In: BROUMOVSKO, č. 4, r. 5, 1991, s. 8
69/ Baroko na Broumovsku.
In: KRKONOŠSKÉ NOVINY, č. 2, r. 2, (11. ledna 1992), s. 5


1992

70/ Známý – neznámý: Architekt Richard Klenka z Vlastimilu (škola ve Velkém Poříčí).
In: NÁŠ ČAS, č. 5, r. 32, (5. února 1992), s. 1, 9
71/ PhDr. Stanislav Brandejs, historik našeho kraje. (Varianta z časopisu BROUMOVSKO, rozšířená o bibliografii prací Dr. Brandejse.)
In: ZPRAVODAJ, leden/únor, r. 3, 1992. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, Hradec Králové 1992
72/ Kostel sv. Markéty. (Šonov u Broumova.)
In: NÁŠ ČAS, č. 6, r. 32, (12. února 1992), s. 1, 4
73/ Kostel Všech Svatých v Heřmánkovicích.
In: NÁŠ ČAS, č. 10, r. 32, (11. března 1992), s. 5
74/ Kostel sv. Prokopa v Bezděkově.
In: NÁŠ ČAS, č. 12, r. 32, (25. března 1992), s. 5
75/ Kostel sv. Anny ve Vižnově.
In: NÁŠ ČAS, č. 15, r. 32, (15. dubna 1992), s. 5
76/ Kostel sv. Michala ve Vernéřovicích.
In: NÁŠ ČAS, č. 22, r. 32, (3. června 1992), s. 5
77/ Historické jádro města Broumova.
In: ZPRAVODAJ, březen/duben, r. 3, 1992. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, Hradec Králové 1992
78/ Kostel sv. Barbory v Otovicích.
In: NÁŠ ČAS, č. 24, r. 32, (17. června 1992), s. 5
79/ Rozsah poškození barokních památek na Broumovsku.
In: NÁŠ ČAS, č. 25, r. 32, (24. června 1992), s. 4
80/ Kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích.
In: NÁŠ ČAS, č. 28, r. 32, (15. července 1992), s. 5
81/ Kostel sv. Jiří a sv. Martina v Martinkovicích.
In: NÁŠ ČAS, č. 32, r. 32, (12. srpna 1992), s. 5
82/ Na samotě v Orlických horách.
In: DOMOV, č. 9, r. 32, 1992, s. 11–13
83/ Čtyři dopisy od malíře Františka Kavána.
In: KRKONOŠE, č. 10, r. 25, 1992, s. 22
84/ Kostel sv. Máří Magdalény v Božanově.
In: NÁŠ ČAS, č. 40, r. 32, (7. října 1992), s. 5
85/ Zámeček a hrad Skály u Teplic nad Metují.
In: BROUMOVSKO, č. 1, r. 6, 1992, s. 7, 8
86/ Rozsah poškození barokních památek na Broumovsku.
In: ZPRAVODAJ, září/říjen, r. 3, 1992. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, Hradec Králové 1992
87/ Brokofův účet na sloup P. Marie v Broumově.
In: ZPRAVODAJ, září/říjen, r. 3, 1992. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, Hradec Králové 1992
88/ Dobročinná sbírka pokračuje. (Stav dobročinného konta na rekonstrukci ohrožených barokních kostelů na Broumovsku.)
In: NÁŠ ČAS, č. 41, r. 32, (14. října 1992), s. 1
89/ Kostel sv. Václava v Broumově.
In: NÁŠ ČAS, č. 43, r. 32, (27. října 1992), s. 5
90/ Dobročinná sbírka na Dientzenhoferovy kostely ukončena.
In: NÁŠ ČAS, č. 44, r. 32, (3. listopadu 1992), s. 4, 5
91/ Kaple Hvězda v Broumovských stěnách.
In: NÁŠ ČAS, č. 47, r. 32, (24. listopadu 1992), s. 4, 5
92/ Umělecké památky na náchodském okrese.
In: NÁŠ ČAS, č. 51/52, r. 32, (22. prosince 1992), s. 4


1993

93/ Zámeček v Meziměstí.
In: NÁŠ ČAS, č. 3, r. 33, (19. ledna 1993), s. 5
94/ Historické jádro města Broumova.
In: DĚDICTVÍ KORUNY ČESKÉ, č. 3/4, r. 1, 1992, s. 14, 15. Časopis Nezávislé památkové unie v Praze.
95/ Hřbitovní kostel P. Marie v Broumově.
In: NÁŠ ČAS, č. 7, r. 33, (16. února 1993), s. 5
96/ Historické jádro města Broumova.
In: NÁŠ ČAS, č. 9, r. 33, (2. března 1993), s. 4
97/ Historické jádro města Police nad Metují.
In: NÁŠ ČAS, č. 11, r. 33, (16. března 1993), s. 5
98/ Městská památková rezervace Josefov.
In: NÁŠ ČAS, č. 14, r. 33, (6. dubna 1993), s. 5
99/ Lidová Architektura na Broumovsku.
In: NÁŠ ČAS, č. 16, r. 33, (20. dubna 1993), s. 4, 5
100/ Historické jádro města Police nad Metují.
In: ZPRAVODAJ, březen/duben, r. 4, 1993, s. 4, 5. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, Hradec Králové 1993
101/ Dnešní stav lidové architektury na Broumovsku.
In: NÁŠ ČAS, č. 18, r. 33, (4. května 1993), s. 5, 6
102/ Boží muka a pomníčky v krajině.
In: NÁŠ ČAS, č. 22, r. 33, (1. června 1993), s. 5
103/ Městská památková rezervace Nové Město nad Metují.
In. NÁŠ ČAS, č. 25, r. 33, (22. června 1993), s. 5
104/ Historické jádro města Police nad Metují.
In: DĚDICTVÍ KORUNY ČESKÉ, č. 1/2, r. 2, 1993, s. 5, 6. Časopis Nezávislé památkové unie v Praze.
105/ Dubrovník, perla Jadranu.
In: ZPRAVODAJ, květen/červen, r. 4, 1993. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, Hradec Králové 1993
106/ Historické veduty z Broumovska.
In: MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÁ PRÁCE, r. 31/ ČASOPIS SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ, r. 101, č. 1, 1993, s. 38–41
107/ Historické jádro města Jaroměře.
In: NÁŠ ČAS, č. 31, r. 33, (3. srpna 1993), s. 5
108/ Gotická plastika z Police nad Metují.
In: BROUMOVSKO, č. 1, r. 7, 1993, s. 2, 3.
109/ Historické veduty v náchodském antikvariátu.
In: NÁŠ ČAS, č. 33, r. 33, (17. srpna 1993), s. 5
110/ Zahrádka sběratelů rostlin.
In: DOMOV, č. 9, r. 33, 1993, s. 42–44
111/ Babylon v Náchodě.
In: DOMOV, č. 9, r. 33, 1993, s. 54–55
112/ Historické jádro města Jaroměře.
In: DĚDICTVÍ KORUNY ČESKÉ, č. 3, r. 2, 1993, s. 5, 6. Časopis Nezávislé památkové unie v Praze
113/ Barokní kaplička v Dědově.
In: NÁŠ ČAS, č. 46, r. 33, (16. listopadu 1993), s. 4.
114/ Nadace Hieronymus v Náchodě.
In: NÁŠ ČAS, č. 48, r. 33, (30. listopadu 1993), s. 4
115/ Kostelík sv. Jana Křtitele ve Slavoňově.
In: NÁŠ ČAS, č. 51/52, r. 33, (21. prosince 1993), s. 8
116/ Městská památková rezervace Nové Město nad Metují.
In: DĚDICTVÍ KORUNY ČESKÉ, č. 4, r. 2, 1993, s. 8, 9. Časopis Nezávislé památkové unie v Praze.
117/ Gotická plastika z Police nad Metují.
In: ČESKÉ PAMÁTKY, č. 1, r. 4, 1993, s. 8, 9
118/ Zámeček a hrad Skály u Teplice nad Metují.
In: ČESKÉ PAMÁTKY, č. 1, r. 4, 1993, s. 9,10
119/ Czech Babylon. (Náchod)
In: THE ARCHITECTURAL REVIEW, r. CXCIII, 1993, č. 1161, s. 76, 77


1994

120/ Temporary Bank Nove Mesto nad Metuji.
In: WORLD ARCHITECTURE, 1994, č. 31, s. 100, 101
121/ Jak fotografovat architektury a umělecké předměty.
In: ZPRAVODAJ, č. 1, r. 5, 1994. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, Hradec Králové 1994
122/ Kostel sv. Donáta v Zadaru.
In: ZPRAVODAJ, č. 1, r. 5, 1994. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, Hradec Králové 1994
123/ Tři historické veduty města Police nad Metují.
In: NÁŠ ČAS, č. 3, r. 34, (18. ledna 1994), s. 4
124/ Brokofův účet na sloup P. Marie v Broumově.
In: NÁŠ ČAS, č. 5, r. 34, (1. února 1994), s. 4, 5
125/ Zámek v Ratibořicích.
In: DOMOV, č. 2, r. 34, 1994, s. 56, 57
126/ Hrad Frymburk.
In: NÁŠ ČAS, č. 8, r. 34, (22. února 1994), s. 4, 5
127/ Hrad Vizmburk
In: NÁŠ ČAS, č. 11, r. 34, (15. března 1994), s. 5
128/ Křížová cesta ve Stárkově.
In. NÁŠ ČAS, č. 13, r. 34, (29. března 1994), s. 4
129/ Naše paní kněžna.
In: NÁŠ ČAS, č. 24, r. 34, (14. června 1994), s. 5
130/ Městská památková rezervace Josefov.
In: DĚDICTVÍ KORUNY ČESKÉ, č. 1/2, r. 3, 1994, s. 5. Časopis Nezávislé památkové unie v Praze
131/ Klasicistní statek z Broumovska.
In: DOMOV, č. 7, r. 34, 1994, s. 44–46
132/ Kostelík sv. Michala v Náchodě.
In: NÁŠ ČAS, č. 30, r. 34, (26. července 1994), s. 3–5
133/ Vila na Rezku – dílo Dušana Samo Jurkoviče, (1868–1947).
In: NÁŠ ČAS, č. 32, r. 34, (9. srpna 1994), s. 4
134/ Dům č. p. 105 na Kamenici v Náchodě.
In: NÁŠ ČAS, č. 34, r. 34, (23. srpna 1994), s. 4, 5
135/ Hrázděná budova kaplanky v Božanově.
In: NÁŠ ČAS, č. 36, r. 34, (6. září 1994), s. 5
136/ Podnět pro imaginaci – oheň a kov. (Kovář Jiří Pfeifer.)
In: DOMOV, č. 9, r. 34, 1994, s. 44, 45
137/ Josef Istler – obrazy a realizace v architektuře.
In: ZPRAVODAJ, č. 3, r. 5, 1994. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, Hradec Králové 1994
138/ Statek franckého typu v Hejtmánkovicích.
In: NÁŠ ČAS, č. 39, r. 34, (27. září 1994), s. 4
139/ Hraniční mezník z 18. století ve Starostíně.
In: NÁŠ ČAS, č. 41, r. 34, (11. října 1994), s. 5
140/ Roubený dům č. p. 71 v Hejtmánkovicích na Broumovsku.
In: NÁŠ ČAS, č. 43, r. 34, (25. října 1994), s. 5
141/ Popis památek města Náchod. Říjen 1994, strojopis 216 stran a 458 fotografií. MěÚ v Náchodě, majetkový odbor,
Archiv Národního památkového ústavu v Pardubicích, osobní archiv autora.
142/ Brána statku ve Velké Vsi u Broumova.
In: NÁŠ ČAS, č. 47, r. 34, (22. listopadu 1994), s. 4
143/ Novoročenka Pravoslava Rady.
In: ZPRAVODAJ, č. 4, r. 5, 1994, s. 16–18. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, Hradec Králové 1994


1995

144/ Významná stavební památka Náchoda. Dům „U Havlíčků“.
In: NÁŠ ČAS, č. 3, r. 35, (17. ledna 1995), s. 5
145/ Náchodské stavby architekta Pavla Janáka.
In: NÁŠ ČAS, č. 7, r. 35, (14, února 1995), s. 4
146/ Zahrádka po česku.
In: DOMOV, č. 3, r. 35, 1995, s. 44–46
147/ Historické jádro města Náchod. Náchod, výběrová bibliografie literatury o uměleckých památkách.
In: ZPRAVODAJ, č. 1, r. 6, 1995. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, Hradec Králové 1995
148/ Městské divadlo a hotel Beránek.
In: NÁŠ ČAS, č. 12, r. 35, (21. března 1995), s. 4, 5
149/ Ohrožené stavby: Jiráskova chata na Dobrošově.
In: ARCHITEKT, č. 6, r. XLI, březen 1995, s. 2
150/ Dům číslo popisné 247 v Náchodě.
In: NÁŠ ČAS, č. 23, r. 35, (6. června 1995), s. 4, 5
151/ Kostel sv. Vavřince v Náchodě.
In. NÁŠ ČAS, č. 30, r. 35, (25. července 1995), s. 5
152/ Historické jádro města Náchod.
In: DĚDICTVÍ KORUNY ČESKÉ, č. 1/2, r. 4, 1995, s. 9, 10. Časopis Nezávislé památkové unie v Praze
153/ Umělecká tvorba Jaroslavy Pešicové.
In: ZPRAVODAJ, č. 4, r. 6, 1995. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, Hradec Králové 1995
154/ Lidová Architektura z Broumovska. Klasicistní dům č. p. 60 v Hejtmánkovicích.
In: BROUMOVSKO, č. 3, r. 9, 1995, s. 5


1996

155/ Umění být sám sebou. (Vzpomínka na mistra Baucha.)
In: ANTIQUE, č. 1, r. 3, 1996, s. 50, 51
156/ Der Kreuzweg von Starkstadt.
In: BRAUNAUER RUNDBRIEF, č. 2, Märtz/April , 1996, s. 203–205. Braunauer Rundbrief, Kloster Rohr, 93352, Rohr
157/ Zahrádka jako dlaň.
In: DOMOV, č. 5, r. 36, 1996, s. 44, 45
158/ Chvalkovice, kostel sv. Jiljí. Popis, 16 stran strojopisu, červen 1996. Archiv Národního památkového ústavu v Pardubicích, osobní archiv autora
159/ Velké Poříčí, základní škola č. p. 320. Popis, 10 stran strojopisu, červen 1996. Archiv Národního památkového ústavu v Pardubicích, osobní archiv autora
160/ Dramatické vidění Oskara Kokoschky (1886–1980). Připsáno 110. výročí umělcova narození.
In: ZPRAVODAJ, č. 2, r. 7, 1996. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, Hradec Králové 1996
161/ Křížová cesta v Dolním Adršpachu.
In: NÁŠ ČAS, č. 34, r. 36, (20. srpna 1996), s. 5
162/ Zahrada Peggy Guggenheim.
In: DOMOV, č. 10, r. 36, 1996, s. 48, 49
163/ Ohrožené stavby: Barokní památky na Broumovsku.
In: ARCHITEKT, č. 25/26, 1996, s. 52,53
164/ Křížová cesta ve Stárkově (okres Náchod).
In: MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÁ PRÁCE, r. 33/ ČASOPIS SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ, r. 104, č. 3, 1996, s. 145–151
165/ Dolní zámek v Teplicích nad Metují. Popis, 19 stran strojopisu, září 1996.
Archiv Národního památkového ústavu v Pardubicích, osobní archiv autora


1997

166/ Jak jsem fotografoval výtvarníky.
In: NÁŠ ČAS, č. 19, r. 37, (13. května 1997), s. 4
167/ Drobné fotografické podobizny. Fotografické medailony z náhrobků.
In: ANTIQUE, č. 5, r. 4, 1997, s. 30, 31
168/ Co mi dalo náchodské gymnázium.
In: ALMANACH:100 LET JIRÁSKOVA GYMNÁZIA V NÁCHODĚ 1997.
Jiráskovo gymnázium v Náchodě 1997, s. 76,77
169/ Umění laskavého srdce – napsáno k osmdesátým narozeninám náchodské malířky Anny Sládkové.
In: NOVINY NÁCHODSKA , č. 164, r. 6, (středa 16. července 1997), s. 13
170/ Čap. (Ivana Čapková) Architektonické prolínání 1929–1996. (Fotografie Alexandr Skalický, Rudolf Duda.)
In: DOMOV, č. 5, r. 37, 1997, s. 54–57
171/ Zahrádka v Orlických horách.
In: BYDLENÍ, č. 8, r. 18, 1997, s. 75–79
172/ Lidová Architektura na Broumovsku v minulosti a dnes, cenný přínos ojedinělosti a charakteru obcí a krajiny.
In: NOVINY NÁCHODSKA , č. 223, r. 6, (úterý 23. září 1997), s. 13


1998

173/ Vila v Hronově navržená Jindřichem/Heinrichem/ Kulkou je cennou realizací meziválečné avantgardy.
In: NOVINY NÁCHODSKA , č. 8, r. 7, (sobota 10. ledna 1998), s. 13
174/ Oázu nevyhlížejte jen na poušti. Penzion pro důchodce v Novém Městě nad Metují.
In: BYDLENÍ, č. 3, r. 19, 1998, s. 64, 65
175/ Umělecká díla českých tvůrců v architektuře knihovny – bývalého domu továrníka Cyrila Bartoně v Náchodě.
In: NOVINY NÁCHODSKA , č. 105, r. 7, (středa 6. května 1998), s. 17
176/ Bystré u Stárkova (Stárkov).
In: BYSTRECKÉ NOVINY, zvláštní vydání, červen 1998, s. 6–8. Noviny města Bystrého u Svitav.
177/ Znehodnocení stavby. (Lidová Architektura ve Vernéřovicích na Broumovsku.)
In: ZPRÁVY PAMÁTKOVÉ PÉČE, č. 6, r. LVIII, 1998, zadní strana obalu
178/ Návrh na zařazení Stárkova mezi Městské památkové zóny odpovídá historickému významu jeho genia loci.
In: NOVINY NÁCHODSKA , č. 211, r. 7, (středa 9. září 1998), s. 13
179/ STÁRKOV, Městská památková zóna a její minulost. Strojopis 8 stran, září 1998. Příloha návrhu Městské památkové zóny. Archiv Mě. Ú. v Stárkově,
archiv autora
180/ Drobné sakrální stavby a skulptury v krajině.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 17, 1998, s. 39, 40. Vlastivědný sborník Kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků.
181/ Smírčí kříž u Stárkova.
In: STOPAMI DĚJIN NÁCHODSKA, 4, 1998, s. 239–241. Sborník Státního okresního archivu Náchod. Náchod 1998
182/ Náhrobní kámen ze zámku v Dolních Teplicích nad Metují.
In: STOPAMI DĚJIN NÁCHODSKA, 4, 1998, s. 242–244. Sborník Státního okresního archivu Náchod. Náchod 1998
183/ Historické veduty Police nad Metují.
In: BROUMOVSKO, č. 3/4, r. 12, 1998, s. 4, 5
184/ Jindřich/Heinrich/ Kulka: Rodinný dům č. p. 22 v Hronově.
In: MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÁ PRÁCE, r. 36/ ČASOPIS SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ, r. 106, č. 4, 1998, s. 209–219


1999

185/ Pražský atelier v ulici Československé armády.(Malíř Jan Bauch.)
In: PANORAMA 1999, s. 12,13. Členský věstník Klubu přátel výtvarného umění v Praze
186/ Otakar Novotný, Casa Bartoň a Náchod. Momenti di Architettura Moderna 21. Alinea Editrice, Firenze 1999. Monografie, 19 stran, 30 č. b. vyobrazení.
187/ Řešení pro miniaturní zahradu.
In: DŮM A ZAHRADA, č. 6, r. 4, 1999, s. 78–81
188/ Plakátová tvorba Josefa Vyleťala.
In: UMĚNÍ A ŘEMESLA, č. 6, r. 41, 1999, s. 46–47
189/ BROUMOVSKO a Broumov. Strojopis 19 stran, říjen 1999, neuveřejněno. Součást elaborátu památkové ochrany Broumova, grant MKČR.
Archiv Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Pardubicích, archiv autora.
190/ Genealogie a povaha andělů a andílků českého baroka.
In: DĚDICTVÍ KORUNY ČESKÉ, č. 4, r. 8, 1999, s. 5, 6. Časopis Nezávislé památkové unie v Praze


2000

191/ Heřmánkovice, nová vesnická památková zóna.
In: NOVINY NÁCHODSKA , č. 3, r. 9, (středa 5. ledna 2000), s. 14
192/ Kostel Nanebevzetí P. Marie v Polici nad Metují.
In: NOVINY NÁCHODSKA , č. 12, r. 9, (sobota 15. ledna 2000), s. 14
193/ BOŽANOV, příloha návrhu vesnické památkové zóny. Strojopis 10 stran, vypracováno 17. 1. 2000.
Archiv Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Pardubicích, archiv autora. Neuveřejněno.
194/ Villa „La Rotonda“ u Vicenzy.
In: PANORAMA 2000, s. 12. Členský věstník Klubu přátel výtvarného umění v Praze
195/ Kostel sv. Vavřince tvoří přirozenou dominantu (Teplice nad Metují).
In: NOVINY NÁCHODSKA , č. 27, r. 9, (středa 2. února 2000), s. 14
196/ Fotografické medailony z náhrobků.
In: DĚDICTVÍ KORUNY ČESKÉ, č. 1, r. 9, 2000, s. 4. Časopis Nezávislé památkové unie v Praze
197/ Památkové zóny na Broumovsku.
In: BROUMOVSKO, č. 1/2, r. 14, 2000, s. 4, 5. Vydává Sdružení měst a obcí Broumovska, Policka a Teplicka.
198/ Každé období se nějak zapsalo do zástavby Broumova.
In: NOVINY NÁCHODSKA , č. 211, r. 9, (sobota 9. září 2000), s. 14
199/ Specifika vesnických sídel v našem regionu.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 21, 2000, s. 12–13. Vlastivědný sborník Kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
200/ Procesí do poutních míst a památky Vambeřické poutní cesty u Police nad Metují.
In: DĚDICTVÍ KORUNY ČESKÉ, č. 3/4, r. IX, 2000, s. 15, 16. Časopis Nezávislé památkové unie v Praze
201/ Richard Klenka – architekt školy ve Velkém Poříčí.
In: STOPAMI DĚJIN NÁCHODSKA, 6, 2000, s. 301–315. Sborník Státního okresního archívu Náchod. Náchod 2000


2001

202/ Zahrady a vily manýrismu.
In: PANORAMA 2001, s. 16,17. Členský věstník Klubu přátel výtvarného umění v Praze
203/ Ohrožený historický objekt barokní fary naleznete také v Šonově u Broumova.
In: NOVINY NÁCHODSKA , č. 17, r. 10, (sobota 20. ledna 2001), s. 14
204/ Barokní mariánské sloupy v náchodském regionu.
In: NOVINY NÁCHODSKA , č. 181, r. 10, (pondělí 6. srpna 2001), s. 14
205/ VERNÉŘOVICE. Příloha elaborátu návrhu vesnické památkové zóny. Poloha obce, historie obce, nemovité památky. Strojopis, 4 strany, vypracováno
dne 8. července 2001. Archiv Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Pardubicích, archiv autora.
206/ Jak fotografovat architekturu a umělecké předměty.
In: DĚDICTVÍ KORUNY ČESKÉ, č.1/2, r. X, 2001, s. 21–23. Časopis nezávislé památkové unie v Praze
207/ Stavby Otakara Novotného pro rodinu Bartoňů na Náchodsku.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 23, 2001, s. 22–25. Vlastivědný sborník Kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
208/ Brokofův účet na sloup P. Marie v Broumově.
In: BROUMOVSKO, č.1/2, r. XV, 2001, s. 7, 8
209/ Denti Giovanni, Skalický Alexandr sr. : Paesaggi del Barocco Boemo. (Architetture di Christoph e Kilian Ignaz Dientzenhofer nella regione di Broumov.)
Saggi e Documenti di storia Dell´ architettura 39. Alinea Editrice, Firenze 2001. Stran 59, vyobrazení a map 94
210/ BĚLÝ. Dějiny obce Bělý. Příloha elaborátu návrhu vesnické památkové zóny. Strojopis, 17 stran, vypracováno 4. května 2001.
Archiv Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Pardubicích, archiv autora
211/ NÁCHOD. Památky a vývoj města. Strojopis, 108 stran a 105 vyobrazení, vypracováno 2001. (Nepublikováno.)
SOkA Náchod, fond rukopisů, bez obrazového materiálu. Archiv autora, komplet elaborátu.


2002

212/ Zahrady vily Ephrusi de Rotschild.
In: PANORAMA 2002, s. 4. Členský věstník Klubu přátel výtvarného umění v Praze
213/ Ohrožená stavba? Městská knihovna v Náchodě, Otakar Novotný.
In: ARCHITEKT, č. 4, 2002, s. 34–36
214/ NÁCHOD.
In: Lipus Radovan, Vávra David: Šumná města, Petrov, Brno 2002, s. 242–247
215/ Architektura Adolfa Erbena.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 24, 2002, s. 19–21. Vlastivědný sborník Kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
216/ Práce lidových kameníků a sochařů na Broumovsku v minulosti.
In: DĚDICTVÍ KORUNY ČESKÉ, č. 4, r. XI, 2002 s. 14, 15. Časopis Nezávislé památkové unie v Praze
217/ Stavby ing. Antonína Hartmana v Náchodě.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 25, 2002, s. 52–54. Vlastivědný sborník Kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků


2003

218/ The culture in Praha between 19th and 20th century.
In: TERRITORIO, č. 26, 2003, (nuova serie), s. 87, 88. (Edit. Politecnico di Milano.)
219/ In memoriam Josefa Istlera.
In: PANORAMA 2003, s. 4, 5. Členský věstník Klubu přátel výtvarného umění v Praze
220/ Stavby architekta Dušana S. Jurkoviče na Náchodsku.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 26, 2003, s. 53–56. Vlastivědný sborník Kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
221/ Lidová Architektura na Broumovsku.
In: Petr Bergman, Martin Burian, Jana Jeřábková (edit.): BROUMOVSKO,interpretace kulturního a historického dědictví na Broumovsku. Broumov 2003, s. 12, 13
222/ Sochařské památky v krajině Broumovska.
In: Petr Bergman, Martin Burian, Jana Jeřábková (edit.): BROUMOVSKO, interpretace kulturního a historického dědictví na Broumovsku. Broumov 2003, s. 47–49
223/ Slatina nad Úpou: rok 1875 a půvab našich chalup.
In: DĚDICTVÍ KORUNY ČESKÉ, č. 2, r. XII, 2003, s. 12, 13. Časopis Nezávislé památkové unie v Praze
224/ Pohledové karty.
In: DĚDICTVÍ KORUNY ČESKÉ, č. 3, r. XII, 2003, s. 10, 11. Časopis Nezávislé památkové
unie v Praze
225/ Barokní fara v Šonově u Broumova.
In: ZPRÁVY PAMÁTKOVÉ PÉČE, č. 5, r. 63, 2003, s. 337–339
226/ Gočárova vila v Červeném Kostelci.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 27, 2003, s. 44–47. Vlastivědný sborník Kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
227/ NÁCHOD, soupis a popis památek. (STOPAMI DĚJIN NÁCHODSKA, Supplementum 5.)
Státní oblastní archiv Zámrsk – Státní okresní archiv Náchod. Náchod 2003. Stran 112, č. b. vyobrazení 44.
228/ Vojenský hřbitov v Josefově.
In: STOPAMI DĚJIN NÁCHODSKA, č. 9, 2003, s. 61–76. Sborník Státního okresního archivu Náchod. Náchod, 2003.
229/ Barokní fara v Šonově u Broumova.
In: STOPAMI DĚJIN NÁCHODSKA, č. 9, 2003, s. 161–178. Sborník Státního okresního archivu Náchod. Náchod 2003
230/ Významné podněty moderní architektury v Náchodě v letech 1918–1938.
In: ALMANACH 1953–2003. Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela v Náchodě, s. 29–40.
Náchod 2003


2004

231/ Vila D´ Este, zahrada a fontány.
In: PANORAMA 2004, s. 4, 5. Členský věstník Klubu přátel výtvarného umění v Praze
232/ Historické vstupní dveře, jejich restaurování a konzervace.
In: DĚDICTVÍ KORUNY ČESKÉ, č. 1, r. XIII, 2004, s. 12, 13. Časopis Nezávislé památkové unie v Praze
233/ Josef Gočár, Magazzini Wenke a Jaroměř. Momenti di Architettura Moderna 32. Alinea Editrice, Firenze 2004. Stran 20,
vyobrazení č. b. 11, fotografií č. b. 19
234/ Kostel sv. Jakuba v Černčicích.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 28, 2004, s. 57–59. Vlastivědný sborník Kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
235/ Denti Giovanni, Skalický Alexandr st.: Krajinou Českého baroka. Církevní stavby Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů na Broumovsku.
Nakladatelství JALNA, Praha 2004. Stran 66, foto č. b. 61, foto barevné 1, map č. b. 8, kreseb a grafik č. b. 5, půdorysů 23. Německé resumé
236/ Novodobá Architektura Náchoda. (Neuzeitliche Architektur in Náchod.)
In: MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÁ PRÁCE (r. 42), ČASOPIS SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ (r. 112) , č. 1, 2004, s. 1–22
237/ Kultura historických hřbitovů.
In: DĚDICTVÍ KORUNY ČESKÉ, č. 3, r. XIII, 2004, s. 12, 13. Časopis Nezávislé památkové unie v Praze
238/ Interiéry moderní architektury z let 1900–1938 v našem regionu.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 29, 2004, s. 52–54


2005

239/ Zahrada a vila Aldobrandini ve Frascati.
In: PANORAMA 2005, s. 3,4. Členský věstník Klubu přátel výtvarného umění v Praze.
240/ Palazzo Te v Mantově.
In: PANORAMA 2005, s. 8, 9. Členský věstník Klubu přátel výtvarného umění v Praze
241/ Detaily intravilánu historických měst.
In: DĚDICTVÍ KORUNY ČESKÉ, č. 1, r. XIV, 2005, s. 23. Časopis Nezávislé památkové unie v Praze
242/ Řadové rodinné domky Adolfa Loose na Babí.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 30, 2005, s. 45–47. Vlastivědný sborník Kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
243/ Dlažby v historických městech.
In: DĚDICTVÍ KORUNY ČESKÉ, č. 3, r. XIV, 2005, s. 12, 13. Časopis Nezávislé památkové unie v Praze
244/ KALENDÁŘ 2006. BROUMOVSKO, Policko, Stárkovsko a Teplicko na historických pohlednicích. Petr Bergman (edit.),
popisy Alexandr Skalický st.  a Wolfgang Meier. Vyd. o. s. Agentura pro rozvoj Broumovska. Broumov 2005
245/ Malíř Antonín Hudeček na Policku.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 31, 2005, s. 37–39. Vlastivědný sborník Kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
246/ Josef Šustr, architekt a stavitel.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 31, 2005, s. 50–52. Vlastivědný sborník Kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků


2006

247/ Setkání s Giorgiem Morandi.
In: PANORAMA 2006, s. 11,12. Členský věstník Klubu přátel výtvarného umění v Praze
248/ Postupim – zámek Sanssouci, zahrady a parky.
In: PANORAMA 2006, s. 14,15. Členský věstník Klubu přátel výtvarného umění v Praze
249/ JUDr. František Ulrich Mayor and Initiator of the New Hradec Králové.
In: TERRITORIO, č. 36, 2006, (nuova serie), s. 98–105. (Edit. Politecnico di Milano.)


2007

250/ Hřbitov u kostela Panny Marie v Broumově.
In: SBORNÍČEK 6. Příspěvky muzea Podkrkonoší v Trutnově, s. 97–109. Muzeum Podkrkonoší v Trutnově. Trutnov 2007
251/ Kultura měšťanského prostředí v Náchodě 16. století.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 34, 2007, s. 44–47. Vlastivědný sborník Kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
252/ Novorenesanční radnice v Náchodě.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 35, 2007, s. 50–52. Vlastivědný sborník Kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
253/ Florencie, sklípek pod Novou Sakristií kostela San Lorenzo.
In: PANORAMA 2007, s. 1. Členský věstník Klubu přátel výtvarného umění v Praze
254/ Bartelmusova vila, Nové Město nad Metují, Ve Vilách č. p. 1138.
In: Urlich Petr, (edit) a kolektiv: Slavné vily Královéhradeckého krajeA. Foibos, Praha 2007. S. 28, 29
255/ Vila Josefa Bartoně, Náchod, Zámecká č. p. 243.
In: Urlich Petr, (edit) a kolektiv: Slavné vily Královéhradeckého krajeA. Foibos, Praha 2007. S. 91–93
256/ Vila Rudolfa a Ilzy Holznerových, Hronov, Jiřího z Poděbrad č. p. 22.
In: Urlich Petr, (edit) a kolektiv: Slavné vily Královéhradeckého krajeA. Foibos, Praha 2007.
S. 132–134


2008

257/ Bomarzo, Sacro Bosco a Park monster.
In: PANORAMA 2008, s. 20,21. Členský věstník Klubu přátel výtvarného umění v Praze
258/ Tři vily architektů Ernsta Mühlsteina a Victora Fürtha na Náchodsku.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 36, 2008, s. 52–54. Vlastivědný sborník Kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
259/ Dva domy architekta Rudolfa Stockara v Náchodě.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 37, 2008, s. 52–54. Vlastivědný sborník Kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
260/ Jindřich Freiwald, Husův sbor církve československé husitské v Novém Městě nad Metují
In: STOPAMI DĚJIN NÁCHODSKA, 12, 2008. Sborník Státního okresního archivu Náchod, s. 335–354. Náchod 2008


2009

261/ Architekt Jindřich Freiwald, Dopisy přátelům a spolupracovníkům.
In: PANORAMA 2009, s. 5–7. Členský věstník spolku Klub přátel výtvarného umění v Praze
262/ Villa Giulia.
In: PANORAMA 2009, s. 18. Členský věstník spolku Klub přátel výtvarného umění v Praze
263/ Stavba architekta Ernsta Schäfera v Náchodě.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 38, 2009, s. 54–55. Vlastivědný sborník Kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
264/ Zahrady a vily manýrismu v souvislostech. JALNA, Praha 2009. Stran 288, vyobrazení 416. Anglické resumé.
265/ Náchod, č. p. 1094, projekt architekta Kurta Spielmanna.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 39, 2009, s. 50,51,52. Vlastivědný sborník Kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
266/ Realizace architekta Jindřicha Freiwalda v rodném kraji. Spoluautor Marie Vakulová.
In: Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2008, s. 10–23, vyobrazení s. 85–87.
NPÚ ÚOP, Pardubice 2009


2010

267/ Byl jsem v ofsajdu české kultury (1). Vzpomínky sběratele moderního umění a nezávislého fotografa a publicisty.
In: PANORAMA 2010, s. 18,19,20. Členský věstník spolku Klub přátel výtvarného umění v Praze
268/ Architekt Pavel Janák – administrativní budova pro firmu Josef Bartoň a synové.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 40, 2010, s. 48–51. Vlastivědný sborník Kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
269/ Náchod č. p. 1076, projekt architekta Kurta Spielmanna.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 41, 2010, s. 48,49,50. Vlastivědný sborník Kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
270/ Pozapomenuté vily v Náchodě a okolí.
In: Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2009, s. 5–11, vyobrazení s. 49–55.
NPÚ ÚOP Pardubice 2010


2011

271/ Byl jsem v ofsajdu české kultury (2). Vzpomínky sběratele moderního umění,
nezávislého fotografa a publicisty.
In: PANORAMA 2011, s. 28, 29, 30. Členský věstník spolku Klub přátel výtvarného umění v Praze
272/ Dům č. p. 19 na náměstí TGM v Náchodě.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 42, 2011, s. 50–54. Vlastivědný sborník Kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
273/ Dům č. p. 202 v Náchodě.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 43, 2011, s. 51–53. Vlastivědný sborník Kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
274/ Architekt Milan Babuška, realizace v Náchodě a okolí.
In: Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2010, s. 11–23, vyobrazení s. 42–51.
NPÚ ÚOP Pardubice 2011


2012

275/ Hlavy čumilů na architektuře.
In: PANORAMA 2012, s. 23, 24. Členský věstník spolku Klub přátel výtvarného umění v Praze
276/ Smysl rámu na okraji obrazu.
In: PANORAMA 2012, s. 26, 27. Členský věstník spolku Klub přátel výtvarného umění v Praze
277/ Náchod, dům „U Havlíčků“ Kamenice č. p. 114.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 44, 2012, s. 54–56. Vlastivědný sborník Kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
278/ Rozvoj výstavby města Náchod na fotografiích a vedutách malířů po roce 1890.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 45, 2012, s. 52–54. Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
279/ Náchod. Krystalizace půdorysu a výstavby města.
In: Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2011, s. 12–15, vyobrazení s. 51–53.
NPÚ ÚOP Pardubice 2012
280/ Doklady stavební kultury v Náchodě před rokem 1890.
In: Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2011, s. 16–19, vyobrazení s. 54–58.
NPÚ ÚOP Pardubice 2012


2013

281/ Katedrála v Šibeniku.
In: PANORAMA 2013, s. 25–27. Členský věstník spolku Klub přátel výtvarného umění v Praze
282/ Jaroměř, č. p. 191, realizace Milana Babušky.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 46, 2013, s. 53–55. Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
283/ Josefov, dům „EDEN“, realizace architekta Babušky.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 47, 2013, s. 54–56. Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
284/ Náchod – zdroje pitné vody a projekt skupinového vodovodu.
In: ČASOPIS SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ, roč. 121, 2013, č. 4, s. 217– 227
285/ Regulace řeky Metuje v Náchodě.
In: Sborník Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2012, s. 13–19, vyobrazení s. 47–51.
NPÚ ÚOP Pardubice 2013


2014

286/ Výchozí stav stavebního rozvoje města Náchod.
n: RODNÝM KRAJEM, č. 48, 2014, s. 49–51. Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
287/ Vila Antonína Hartmana, Náchod, ulice Máchova, č. p. 990.
In: Pohanková, Ludmila (ed.) a kolektiv, Padesát let zájmového vzdělávání v Náchodě 1964–2014. Náchod, SVČ Déčko, 2014.
Nestránkováno, neprodejné.
288/ Vila Josefa Bartoně, Náchod, ulice Zámecká, č. p. 243.
In: Pohanková, Ludmila (ed.) a kolektiv, Padesát let zájmového vzdělávání v Náchodě 1964–2014. Nestránkováno, neprodejné.
289/ Architektura zámeckého areálu a jeho vliv na PANORAMA města Náchod.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 49, 2014, s. 51–53. Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků.


2015

290/ Dům „Na Růžku“ v Náchodě, realizace Antonína Hartmana.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 50, 2015, s. 52–54. Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků.
291/ In memoriam prof. arch. Giovanni Denti.
In: RODNÝM KRAJEM, č. 50, 2015, s. 54, 55. Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků.
292/ NÁCHOD – výstavba železniční dráhy.
In: SBORNÍK, Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Pardubicích za roky 2013/2014, s. 51–80. NPÚ ÚOP Pardubice 2015.
293/ Příspěvky ke stavební historii tří domů v Náchodě. (Demolice domu čp. 67, čp. 144, čp. 150.)
In: SBORNÍK, Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Josefově (2015) , s. 118–129. Josefov 2015.
In: MONUMENTA VIVENT, sv. 5.
294/ Historismus a secese v Náchodě v letech 1890 až 1918 (1. část). Okruh ulic uvnitř historických hradeb města.
In: ČASOPIS SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ,, roč. 123, 2015, č. 2, s. 97–121
295/ Historismus a secese v Náchodě v letech 1890 až 1918 (2. část). Okruh ulic vně historických hradeb města (východní a jižní část).
In: ČASOPIS SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ, roč. 123, 2015, č. 3, s. 147–188.
296/ Historismus a secese v Náchodě v letech 1890 až 1918 (3. část). Okruh ulic vně historických hradeb města (západní část).
In: ČASOPIS SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ, roč. 123, 2015, č. 4, s. 214–250


2016

297/ Historismus a secese v Náchodě v letech 1890 až 1918 (4. část).
Okruh náchodských předměstí. Poděbradova ulice a průjezd městem.
In: ČASOPIS SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ, roč. 124, 2016, č. 1, s. 42–55
298/ Historismus a secese v Náchodě v letech 1890 až 1918 (5. část).
Zástavba historického průjezdu městem. Západní část. Komenského a Tyršova ulice.
In: ČASOPIS SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ, roč. 124, 2016, č. 2, s. 78–117
299/ Historismus a secese v Náchodě v letech 1890 až 1918 (6. část). Zástavba historického průjezdu městem. Východní část.
Ulice Palackého a Kamenice.
In: ČASOPIS SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ, roč. 124, 2016, č. 3, s. 142–181
300/ Historismus a secese v Náchodě v letech 1890 až 1918 (7. část). Zástavba historického průjezdu městem. Východní část. Ulice Kamenice.
In: ČASOPIS SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ, roč. 124, 2016, č. 4, s. 222–254.
301/ Náchod. Počátky soustavného urbanistického řešení města.
In: SBORNÍK Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2016, s. 59–84. NPÚ ÚOP Pardubice 2016.
302/ Náchod. Pozapomenuté sousoší P. Marie Bolestné.
In: SBORNÍK Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2016, s. 85–91. NPÚ ÚOP Pardubice 2016.


2017

303/ Historismus a secese v Náchodě v letech 1890 až 1918 (8. část). Historický střed města.
In: ČASOPIS SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ, r. 125, 2017, č. 1, s. 11–53.
304/ Historismus a secese v Náchodě v letech 1890 až 1918 (9. část). Historismus na okraji památkové zóny města (vily, rodinné domky a solitéry nájemních domů). Část 1.
In: ČASOPIS SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ, r. 125, 2017, č. 2, s. 91–122.
305/ Historismus a secese v Náchodě v letech 1890 až 1918 (10. část). Historismus na okraji památkové zóny města
(vily, rodinné domky a solitéry nájemních domů). Část 2.
In: ČASOPIS SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ, r. 125, 2017, č. 3, s. 159–189.
306/ Historismus a secese v Náchodě v letech 1890 až 1918 (11. část). Historický hřbitov ve Starém Městě nad Metují a další místa pohřbívání.
In: ČASOPIS SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ, r. 125, 2017, č. 4, s. 208–246.
307/ Ing. arch. František Kulhánek (1909–1996). Iniciativy v rozvoji architektury, urbanismu a kultury v Náchodě 1938–1948.
In: SBORNÍK Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově (2017) , s. 74–105. MONUMENTA VIVENT, sv. 6.


2018

308/ Malíř Antonín Hudeček na Policku a Machovsku.
In: SBORNÍK Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2017, s. 46–65. Pardubice 2018.
309/ Historismus a secese v Náchodě v letech 1890 až 1918 (12. část). Shrnutí problematiky. In: ČASOPIS SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŹITNOSTÍ
1/2018, s. 39–50.
310/ Skalický, A., – Kašpar, V. (ed.): Historismus a secese v Náchodě v letech 1890 až 1918 (13. část). Výběrový soupis pramenů, bibliografie,
ikonografie a literatury k tématice výstavby města a Náchod mezi lety 1890 až 1940. In: ČASOPIS SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ 2/2018, s. 98–116.
311/ Vila Josefa Bartoně, Náchod, Zámecká čp. 243. Pavel Janák 1927–1928. S. 80–83. In: Lenka Popelová, Vladimír Šlapeta, Petr Vorlík (eds.),
Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918–2018. FOIBOS BOOKS s.r.o., Praha 2018

// Profesní práce:

1/ 28 regionálních map Broumovska podle materiálů ONV v Broumově. Originály a otisky, červen 1958.
Příroda, dějiny, socializace venkova. Osobní archiv autora.
2/ Rudolfinský manýrismus. (Přednáška.) Strojopis 30 stran, vypracováno 26. 10. 1982. Osobní archiv autora.
3/ Fotodokumentace nemovitých památek na okrese Náchod. Fotografie 1440 expozic v roce 1995.
Fotoarchiv Národního památkového ústavu v Pardubicích 1995.
4/ Stárkov, 1998, Fotoalbum Městské památkové zóny. Celkem 42 fotografií. Společně s Mgr. Antonínem Rubáčkem.
Archiv MěÚ. v Stárkově, Fotoarchiv Národního památkového ústavu v Pardubicích, osobní archiv Alexandr Skalický st. 
5/ Stárkov. Fotoalbum reprodukcí historických vedut Stárkova, A. L. Riedla. Archiv MěÚ v Stárkově, osobní archiv Alexandr Skalický st. 
6/ Stárkov. Fotoalbum reprodukcí historických vedut Stárkova po r. 1900. Archiv MěÚ. v Stárkově, osobní archiv Alexandr Skalický st. 
7/ Heřmánkovice, 1999. Fotoalbum Vesnické památkové zóny. Celkem 38 fotografií. Společně s Mgr. Antonínem Rubáčkem.
Archiv Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Pardubicích, osobní archiv Alexandr Skalický st. 
8/ Božanov, 2000. Fotoalbum Vesnické památkové zóny. Celkem 215 fotografií. Společně s Mgr. Antonínem Rubáčkem.
Archiv Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Pardubicích, osobní archiv Alexandr Skalický st. 
9/ Vernéřovice, 2001, Fotoalbum Vesnické památkové zóny. Celkem 109 fotografií. Společně s Mgr. Antonínem Rubáčkem.
Archiv Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Pardubicích, osobní archiv Alexandr Skalický st. 
10/ Broumov, 2001, Plán památkové údržby. Soubor 10 map 1: 1000 s vyhodnocením památkové situace ve městě. Říjen 2001.
Archiv Národního památkového ústavu v Pardubicích, osobní archiv Alexandr Skalický st. 
11/ Bělý, 2002. Fotoalbum Vesnické památkové zóny. Celkem 55 fotografií. Společně s Mgr. Antonínem Rubáčkem.
Archiv Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Pardubicích, osobní archiv Alexandr Skalický st. 
12/ Pasportizace nemovitých památek na okrese Náchod v roce 1996–2002. Vypracováno celkem: Evidenčních karet 509,
popisy a pasporty 27, zaměřené dokumentární kresby 178, zaměření půdorysů staveb 32, návrhy pro Ministerstvo kultury ČR do Ústředního seznamu nemovitých památek ČR 326, nálezové zprávy 5, černobílé negativy památek 2829, barevné negativy památek 1188. Archiv Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Pardubicích, osobní archiv Alexandr Skalický st. 
13/ Pasportizace nemovitých památek města Trutnov a okolí v roce 2002. Vypracováno: Trutnov 65 evidenčních karet,
72 fotografických snímků na barevný negativ. Úpice, Velké Svatoňovice, Janovice, Malé Svatoňovice, Rtyně v Podkrkonoší,
celkem 7 evidenčních karet a 12 černobílých negativů památek. Archiv Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Pardubicích, osobní archiv Alexandr Skalický st. 
14/ Pasportizace nemovitých památek v regionu Trutnov a Dvůr Králové v roce 2003.
Vypracováno celkem: Evidenčních karet 104, návrhy pro Ministerstvo kultury ČR do Ústředního seznamu nemovitých památek ČR 11,
zaměřené dokumentární kresby 7, nezaměřené kresby 2, schématické náčrty půdorysů 2, zaměřené půdorysy kostelů 2, zaměřený půdorys kaple 1, fotografické expozice na barevný negativ 468. Archiv Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Pardubicích, osobní archiv Alexandr Skalický st. 
15/ Pasportizace nemovitých památek v roce 2004. Jičínsko, Sobotka, Železnice, Trutnovsko.
Vypracováno celkem: Sobotka 15 schématických kreseb půdorysů domů, Železnice 15 schématických kreseb půdorysů domů. Celkem evidenčních karet 32,
zaměřené dokumentární kresby 9. Zaměření půdorysů kostelů a kaplí na Trutnovsku celkem 6. Jmenovitě: Chvaleč, Radvanice, Janovice, Hodkovice, Rudník, Dolní Žďár. Fotodokumentace na barevný negativ 291. Archiv Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Pardubicích, osobní archiv Alexandr Skalický st. 
16/ Nové Město nad Metují 2002– 2004. Plán památkové údržby. Společně s Mgr. Antonínem Rubáčkem. Mapy údržby památek,
186 expozic fotografií. Archiv Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Pardubicích, osobní archiv Alexandr Skalický st. 
17/ Slatina nad Úpou, 2004. Fotoalbum Vesnické památkové zóny. Slatina nad Úpou 49 fotografií, Boušín 20 fotografií.
Společně s Mgr. Antonínem Rubáčkem. Archiv Národního památkového ústavu v Pardubicích, osobní archiv Alexandr Skalický st. 
18/ Křinice u Broumova 2005. Vesnická památková rezervace 2005. Úkol MKČR č. 304 (O2h2061304). Hodnocení a komplexní
památková dokumentace vesnických sídel v České republice. Popisy, fotodokumentace a 86 dokumentárních zaměřených kreseb, kopie map starých i nových. Společně s Mgr. Antonínem Rubáčkem. Archiv Národního památkového ústavu v Pardubicích, osobní archiv Alexandr Skalický st. 
19/ Pasportizace památek v roce 2005. Fotodokumentace: Náchod, 144 expozic, Křinice u Broumova 12 expozic,
pevnost Dobrošov 5 expozic. Celkem 161 expozic snímků. Fotoarchiv Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Pardubicích.
20/ Božanov u Broumova, 2006. Úkol MKČR č. 304, (02h2061304) v roce 2006. Hodnocení a komplexní památková dokumentace
vesnických sídel v České republice. Popisy, fotodokumentace, kopie starých a nových map a 30 dokumentárních zaměřených kreseb. Společně s Mgr. Antonínem Rubáčkem. Archiv Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Pardubicích, osobní archiv Alexandr Skalický st. 
21/ Pevnost DOBROŠOV z roku 1938. Duben 2010. Celkem 34 expozic foto zničených kulometných
pevnůstek ŘOP v prostoru hlavního opevnění pevnosti. Fotoarchiv Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích. Fotoarchiv autora.


// Nepublikované texty


1/ Fotografické portrétní a figurální medailony umístěné kolem roku 1900 na hřbitovech. Strojopis z roku 1986, 3 strany A4,
fotografie č. 1–10 jako ilustrace k textu. Osobní archiv autora.
2/ Ikonografie „Paridova soudu“, tradice a její výpověď. Strojopis z roku 2013, 5 stran A4. Osobní archiv autora.
3/ Cyprián Majerník (1909–1945): UTEČENCI!
Strojopis z roku 2015, 3 strany A4. Osobní archiv autora.

(Poslední aktualizace 15. 1. 2023)

 

 

 

 

 

  © COPYRIGHT Alexandr Skalický st.  2010