A l e x a n d r  S k a l i c k ý  s t . – fotograf  / publicista  / památkář


Kontakt: © COPYRIGHT Alexandr Skalický st. 2010  


adresa: 547 01 NÁCHOD, Vančurova 1333
e-mail: skalicky(at)a-skalicky(dot)cz     
www.alexandrskalicky.cz  © COPYRIGHT Alexandr Skalický st. 2010