A l e x a n d r  S k a l i c k ý  s t . – fotograf  / publicista  / památkář


Umělecké fotografie © COPYRIGHT Alexandr Skalický st. 2010  

1977

1977

1981

1981

1981

1981

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1984

1984

1984

1984

1984

1985

1985

1985

1985

1985

1985

1986

1986

1986

1986

1986

1986

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1989

1989

1989

1990

1990

1990

1991

1991

1992

1992

1993

1993

1994

1994

1994

1994

1995

1995

1997

1997

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1999

1999

2000

2000

2000

2001

2001

2001

2001

2002

2002

2002

2002

2002

2003

2003
PRACOVNÍ NÁŘADÍ (1x)
1977
(č.b.f.) 1

POHOŠTĚNÍ PRO SALVADORA DALÍHO (1x)
1977 (č.b.f.) 2

FRAGMENTY PAPÍRU (4x)
1981
(č.b.f.) 1–4

OHEŇ NA SNĚHU (4x)
1982
(č.b.f.) 1,2,3,

PODIVNÉ TRAVINY (14x)
1982
(č.b.f.) 4,5,6

TROJÚHELNÍK V KRAJINĚ (9x) 1983 (č.b.f.) 1,2,3

ZRCADLENÍ V TRÁVĚ (9x)
1983
(č.b.f.) 4–10

KOMPOZICE V ZRCADLE (6x)
1984
(č.b.f.) 1–4

VZPOMÍNKA NA LUHAČOVICE (3x) 1984 (č.b.f.) 5

TICHO V KRAJINĚ (16x)
1985
(č.b.f.) 16

FRAGMENTY (7x) 1986 (č.b.f.) 14

POCTA WILLEMU KALFOVI (1x) 1986 (č.b.f.) 5

MÍSTO ZROZENÍ (1x) 1986 (č.b.f.) 6

MAGICKÉ RUCE (13x)
1987
(č.b.f.) 1–9

ŽIVÉ TERČE (8x) 1989 (č.b.f.) 1,2,3

POCTA GIORGIU MORANDIMU (4x) 1990 (b.f.) 1

BÍLÉ LAHVE (9x) 1990 (b.f.)

POSTAVA S LEBKOU (2x) 1990 (b.f.)

OTISKY (1x) 1990 (b.f,) 2

ŽIVÝ TERČ (2x) 1990 (b.f.) 3

ZÁTIŠÍ S LEBKOU (4x) 1991 (b.f.)

POCTA WILIAMU SHAKESPEAROVI (6x)
1991 (b.f.) 1,2

PŮDA A STÍN (4x) 1992 (b.f.) 1,2

POHOŠTĚNÍ PRO SALVADORA DALÍHO (8x) 1993 (b.f.) 1,2

MAGICKÉ RUCE (voda) (4x)
1994
(b.f.) 1,2

OHEŇ (7x) 1994 (b.f.) 3,4

ZRCADLENÍ (voda) (6x)
1995
(b.f.) 1,2

PLAVBA NA KYTHÉRU (8x)
1997
(b.f.) 1,2

OPRAVDOVÍ LIDÉ (6x) 1998 (b.f.)

FOTOGRAFIE S MASKOU (6x)
1998
(b.f.) 1,2

MAGICKÉ ZNAČKY (2x)
1998
(b.f.) 3

HLEDÁNÍ V TRÁVĚ (5x) 1998 (b.f.) 4

VÝCHODNÍ VÍTR (1x) 1998 (b.f.) 5

SVĚTOVÉ STRANY (6x) 1998 (b.f.) 6

SPRÁVNÝ SMĚR (5x) 1999 (b.f.) 1,2

PORTRÉT NEBE (6x) 2000 (b.f.) 1,2,3

POHLED NA MĚSTO (zátiší) (4x)
2001 (b.f.)

POHOŠTĚNÍ V PŘÍRODĚ (4x)
2001
(b.f.) 1,2

VEČERNÍ MĚSTO (4x)
2001 (b.f.) 3,4

BŘEZEN (3x) 2002 (b.f.) 1,2,3

BÍLÝ PTÁK (3x) 2002 (b.f.) 4

ČERVENÝ DEŠTNÍK (3x)
2002
(b.f.) 5

KRAJINA S TERČI (4x) 2003 (b.f.) 1

ČESKÁ KRAJINA (4x) 2003 (b.f.) 2

NÁLADY NEBE (6x)
2003 (č.b. + b.f.).  © COPYRIGHT Alexandr Skalický st. 2010